ENGASJEMENT PLATEUTGIVELSER TILBAKEMELDINGER OM TORE KONTAKT ENGLISH
SKOLEBESØK
For bestilling av spilleoppdrag:

Tore Ljøkjel
Løvika 49, 4623 Kristiansand,
tlf 975 60 254,
torelj@c2i.net
www.tore-ljokjel.com


Forsiden
Ønsker du en annerledes musikktime? Sammen kan vi lage en felles kulturell opplevelse, hvor elevene kan være både medanvarlige og publikum. Innholdet kan legges til rette for alle klassetrinn.

Musikk-time, meny 1
Aktuelle tema: Hvordan lager jeg musikk? Hva kan musikk brukes til? Kan vi fortelle noe gjennom musikk? Trenger vi musikk?
Saxofonen: historikk, oppbygging, likhet i forhold til blokkfløyta. Musikkens ulike uttrykksformer: styrke, tempo, register, glede, sorg. Levende lyd fra: folketoner fra ulike land, Negro-spirituals, pop, jazz, improvisasjon.

Kunst-konsert, meny 2
Elevene lager, før konserten, tegninger og/eller dikt som Tore Ljøkjel får noen dager til å tonesette. Bildene/diktene blir så hans "noter". Bildene vises på storskjerm for alle mens Tore spiller. Egner seg for dobbelklasse, som gir i underkant av 60 bilder å tonesette. Selve konserten kan avholdes kun for klassene som har laget tegningene/diktene, eller være åpen for hele skolen. En time. 

Høytid-Markeringer, meny 3
Til solo og/eller medspiller til jule-, påske- og sommeravslutning, feiring, andre tilstelninger.

Prosjekt-Tema, meny 4
Til solo og/eller medspiller ved oppbyggingen og presentasjonen av ulike prosjekt eller tema hvor musikken kan forsterke og utdype elevproduktet. 

Levende strek og musikk, meny 5
Maler/tegner/musiker; Oscar Jansen akkompagnerer og briljerer på piano til saxen.
Vi presenterer ulike stilarter innenfor musikken. Elevene får se hvordan vakre tegninger blir laget av Oscar mens sax-tonene rammer de inn. Oscar har spilt på mange CD-er, laget mange CD-cover og har hatt flere utstillinger, bl.a Molde-Jazz. En time. 

Musikk til dikt eller drama, meny 6
Levende musikk til dikt og dramastykker som er laget av elevene selv eller andre. 
         
Fortellerkunst i ord og toner, meny 7
Tore bruker saxofonen som sitt forteller-redskap og uttrykker det som bare musikkens hjertespråk kan fortelle. Har bl.a eget jule- og påskekonsept som egner seg godt ved avslutninger før jul og påske. De har sammen med Oscar Jansen holdt mange konserter i Norge. En time. 

Kirkekonsert, meny 8
Skolekonsert i din lokale kirke. Kan være som et av samarbeidene mellom kirke og skole. Solo, med egen pianist eller organist og/eller sammen med elever. Ligger det en skatt i noen salmer og sanger som eleven ikke kjenner til? Reportoaret er variert med ulike uttryksformer som er kjent i kirker i ulike verdensdeler.  

Konsert for personalet, meny 9
"Friminutt" for de ansatte! Konsert på skolen eller nærmeste lokale med god akustikk. Solo/sammen med egen pianist/organist. 


Reiseutgifter fra Kristiansand kommer i tillegg til prisen.